Подови покрития

Изработваме  с материали на нашите дългогодишни доставчици JOTUN A/S и MARIS POLYMERS разнообразни системи безфугови подови и стенни покрития на база епоксидни (серия JOTAFLOOR) и полиуретанови смоли и кварцов пясък, които най-общо се подразделят на:
Според дебелината на системата:

  • импрегнанти и тънки “запечатки” (100- 200 μm)
  • саморазливни покрития (2- 3 мм)
  • “хибридни” системи (5- 12 мм)

Според функционалното им предназначение:

  • хигиенни- хранително-вкусова промишленост, здравеопазване;
  • индустриални- производствени и складови помещения;
  • паркинги и гаражи, автосервизи
  • хидроизолационни- трибуни на стадиони или тераси;
  • антистатични- фармацевтика, електроника, здравеопазване;
  • декоративни- с разнообразни цветове и геометрични комбинации чрез добавки на PVC "чипс", оцветен пясък, стъкло и минерали- за хотели, магазини, офиси и обществени сгради


На базата на дългогодишния си опит с различни материали и обекти, сме формулирали собствени системи, които могат да се полагат на почти всякакви основи - нови и стари бетонни плочи, панели, мозайка, клинкерни, теракотни, фаянсови и мраморни плочи ...

Повърхността на подовите покрития може да бъде огледална гланцова, грапава и матова (т.н. “портокалова кора”), нехлъзгаща се (“anti- slip”), в различни цветове и комбинации (смес на няколко вида оцветен пясък или посипка от цветен PVC “чипс”).