Антикорозионна защита

КЕМКО предлага комплексни услуги в областта на антикорозионната защита- избор на оптимална система бои/покрития, тяхната доставка, подготовка на повърхностите, които ще се защитават (пясъкоструене, водно бластиране и др.), боядисване, контролни замервания и корекции.

В периода 1992- 2008 год. сме защитили над 400 000 м2 метални и стоманобетонни резервоари за вино, бира, безалкохолни напитки, питейна вода и различни видове химически съединения с бои и покрития на CHEMCO INTERNATIONAL Ltd., Великобритания и JOTUN A/S, Норвегия. След 2008 год. делът на тези работи във фирмения оборот намалява, но фирмата продължава да извършва извънгаранционна поддръжка на множеството резервоари за вино и бира с епоксидни вътрешни покрития, изпълнени в периода 1992-2004 год.

Освен с конвенционалните епоксидни, полиуретанови, акрилни и алкидни грундове и бои, КЕМКО има обработени и значително количество метални конструкции с огнезащитна набъбваща боя NULLIFIRE, която фирмата ни разпространява в България по договор с производителя NULLIFIRE Ltd., Великобритания. Към настоящия момент предлагаме два вида пожарозащитна боя на водна основа- NULLIFIRE S707-60 и S707-120. Приложението им в строежи на територията на България е регламентирано с притежаваните от тях Европейски технически одобрения (ЕТА).

Изпълнението на антикорозионна защита е обезпечено с опитен персонал и модерни технически средства: компресори, помпи за безвъздушно боядисване GRACO, пясъкоструйни апарати CLEMCO, водоструйни машини, уреди ELCOMETER за контрол на параметрите на околната среда, подготовката на метални повърхности, дебелината на положените бои, тяхната твърдост и адхезия.


Галерия на продукта