21/04/2007

ISO 9001:2000


В края на април KEMKO премина успешно годишния одит на фирмената система за управление на качеството по ISO 9001:2000. Фирмата е сертифицирана от 2002 год. като апликатор и търговец на антикорозионни бои и покрития